to Field72

Image Storck Kruimel Albers
Stichting Erfgoed Amstelland

De Stichting Erfgoed Amstelland werd opgericht op 29 augustus 2013 ten kantore van Notariaat Bellaar c.s. te Amstelveen.

Het doel van de Stichting is het beschermen en voor publiek toegankelijk maken en/of houden van voor de historie van het middeleeuws grondgebied van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bij de inwoners van voormeld grondgebied bevorderen van belangstelling voor onder- en bovengronds erfgoed in hun leefomgeving.

De Stichting Erfgoed Amstelland is bij beschikking van de Belastingdienst vanaf 1 november 2015 aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).

Het bestuur van de Stichting functioneert vanaf medio 2015 in de volgende samenstelling:
Mw. M.T. (Mieke) Blankers-Kasbergen, voorzitter, namens Gemeente Ouder-Amstel
Mw. J.A.C. (Jozé) van der Voort-van der Heijden, secretaris, namens Cultuurplatform Ouder-Amstel
Hr. C.A.J. (Rob) Ammerlaan, penningmeester, namens Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
Hr. J. (Jan) Coevert, namens Historisch Museum Ouder-Amstel
Hr. H.T.C.M. (Hans) Out, namens Stichting Promotie Ouder-Amstel


Klik op onderstaande knoppen voor de contactgegevens, de informatie betreffende de ANBI status van de Stichting en de jaarverslagen over 2013, 2014 en 2015.
Contact informatie ANBI informatie
Algemeen Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013
Algemeen Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014
Algemeen Jaarverslag 2015 Financieel Jaarverslag 2015

De collectie waarover de Stichting het beheer voert omvat thans
- Schilderij Storck
- Aquarel Kruimel
- Archief Albers


Schilderij Storck
Schilderij toegeschreven aan Jacobus Storck,
geschilderd omstreeks 1660,
voorstellende de Amstelzijde in Ouderkerk aan de Amstel.
Bovenstaand schilderij werd aan de Stichting overgedragen op 27 september 2013. Het is een olieverf schilderij op eikehouten paneel, met als afmetingen breedte 83,7 cm, hoogte 59,4 cm. Het schilderij is niet gesigneerd. Onder auspiciën van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel zijn diepgaande literatuurstudies verricht naar de herkomst. Deze zijn gepubliceerd in het themanummer "De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel", Historische Reeks nr. 5, 2013. Dit leidt tot de toeschrijving van het schilderij als zijnde uit de omgeving van Jacobus Storck, wellicht uit het atelier dat de gebroeders Abraham en Jacobus Storck te Amsterdam hadden gevestigd. Het jaar van schildering zal naar beste schatting 1660 of kort daarna zijn geweest. De voorstelling kan met grote stelligheid worden gedetermineerd als de rivier de Amstel en de Ouderkerkse oeverzijde destijds. Het schilderij wordt permanent geëxposeerd in het Historisch Museum Ouder-Amstel.

Aquarel Kruimel
Aquarel van Hendrik Kruimel,
geschilderd in 1812,
gezicht op de Driemond Amstel-Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel.
De hierboven afgebeelde aquarel werd onder de hoede gesteld van de Stichting Erfgoed Amstelland op 5 januari 2015. De signering, op het ondervel in de hoek rechts-onder, vermeld als maker Hendrik Kruimel, en als jaartal van schildering 1812. Afmetingen van de aquarel zijn breedte 67,2 cm, hoogte 54,8 cm. Op de afbeelding herkent men de Amstel in Ouderkerk, en bebouwing op de oever aan de kant van Ouderkerk, zoals te zien vanaf de Amstelveense zijde. Overeenkomsten en verschillen met de huidige situatie zijn met zekerheid te maken. Van bijzondere geschiedkundige betekenis is de zogeheten Chappe-telegraaf geïnstalleerd op de toren van de kerk. Dit instrument vormde onderdeel van de communicatielijn Amsterdam-Parijs en stond ten dienste van de militaire operaties van Napoleon. De aquarel is te zien in het Historisch Museum Ouder-Amstel.

Litho Albers
Olieverf schilderij van Ton Albers,
voorstellende zijn leraar Piet Landkroon.

In december 2014 droeg Ton Albers zijn persoonlijke archief over aan de Stichting. Hiermede kwam de Stichting in het bezit van een omvangrijke collectie werken van een gevestigd groot kunstenaar uit de eigen regio. Immers, Ton Albers woonde in Duivendrecht en had zijn atelier ingericht in d'Oude School. De collectie omvat vele aquarellen, de favoriete uiting van de kunstenaar. Daarnaast een aantal litho's, olieverf schilderijen en carbon tekeningen. En ook een grote verzameling van kerst- en nieuwjaarskaarten die Ton Albers maakte voor Amnesty International. Een boek met compilaties van zijn werk, uitgegeven met medewerking van de NMB bank (thans ING) in een oplage van 12.000 exemplaren, maakt eveneens deel uit van het archief. Bovenstaand olieverf schilderij dat Ton Albers maakte van zijn leermeester Piet Landkroon meet 40 bij 50 cm's is in uitleen aan het Historisch Museum Ouder-Amstel aldaar te bezichtigen.

to Home Page