to Field72

Financieel Jaarverslag 2014

Ontvangsten
Verkoop ansichtkaarten, 61 stuks
€    30,50
Verkoop brochure De Gouden Eeuw
236,00
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
341,45
Donatie H.R. ten Have
15,00
+ ----------
Totaal ontvangsten
€   622,95
Uitgaven
Bankkosten rekening RABO
€   108,39
+ ----------
Totaal uitgaven
€   108,39
Totaal ontvangsten
€   622,95
Totaal uitgaven
108,39
- ----------
Overschot
€   514,56

Banktegoeden per 31-12-2013
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.041,44
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59
0,00
Banktegoeden per 31-12-2014
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.556,44
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59
0,00

Balans per 31-12-2013
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.041,44
Vordering op Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
341,45
Schilderij Storck
5.000,00
Ansichtkaarten, 99 stuks
49,50
Vouwkaarten, 0 stuks
0,00
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 130
520,00
+ ----------
Totaal activa
€ 7.952,39
Bankkosten rekening RABO, periode 18-11 t/m 31-12-2013
€    17,89
Eigen vermogen
7.934,50
+ ----------
Totaal passiva
€ 7.952,39
Balans per 31-12-2014
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.556,00
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, aquarel Kruimel
287,30
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, De Gouden Eeuw
20,00
Schilderij Storck
5.000,00
Aquarel Kruimel
1.399,60
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 100
140,00
Archief Ton Albers
PM
+ ----------
Totaal activa
€ 9.402,90
Bankkosten rekening RABO, periode 18-11 t/m 31-12-2013
€    30,51
Eigen vermogen
9.372,39
+ ----------
Totaal passiva
€ 9.402,90

to Field72