to Field72

Financieel Jaarverslag 2013

Ontvangsten
Bijdragen aankoop schilderij Storck
- Particulieren, 44 personen
€ 3.288,00
- Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel
1.000,00
- Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
500,00
- Zomermarkt Rad van Fortuin
921,00
- Stichting Historische Wandeling
500,00
- Gemeente Ouder-Amstel
1.000,00
- Stichting Landschap Amstelland
750,00
+ ----------
Totaal bijdragen aankoop schilderij Storck
€ 7.959,00
€ 7.959,00
Verkoop ansichtkaarten en vouwkaarten
1.075,50
Verkoop brochure De Gouden Eeuw
200,00
+ ----------
Totaal ontvangsten
€ 9.234,50
Uitgaven
Kosten brochure De Gouden Eeuw
€   838,38
Aankoop schilderij Storck
5.000,00
Kosten onderzoek schilderij
246,05
Kosten tentoonstelling
29,57
Drukkosten 750 ansichtkaarten schilderij
37,76
Drukkosten 750 vouwkaarten schilderij
115,42
Declaratie notaris Bellaar, opstellen statuten
584,43
+ ----------
Totaal uitgaven
€ 6.851,61
Totaal ontvangsten
€ 9.234,50
Totaal uitgaven
6.851,61
- ----------
Overschot
€ 2.382,89

Banktegoeden per 31-12-2013
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.041,44
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59
0,00
br />
Vordering op Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
€   341,45
Ontvangen op 20-01-2014
351,45
Restitutie op 06-02-2014
10,00

Donateurs voor de aankoop schilderij “Storck”, in chronologische volgorde van ontvangst donatie
F. Zwerver, C.A.J. Ammerlaan, P. van Schaik, A. de Boer, J.Y.S. Sun, H. Out, J.H. de Swart-van Doornewaard, Mw. Verkade, J. en A. van den Oever, J. Liefde, J.E.F. Landman, R.P. Siekerman, W.H.M. Welling, J. Bouman, N.N., N.N., D. Endt, Mw. Bongaard-de Wijn, A. van ’t Hoff, N.N., W. Ovaa, A. Melchers, N.N., F.W.M. Waarle, J.C. Gaasterland, W. van der Velden, G.J. Roebersen, W.J. Groeneweg, H.P. Blok, R.A. Kops, Mw. van Dijk, L.H. Ip, E. Vinkenborg, J.J.M. van Dijk, N.N., J.A.J. Vrolijk, W.H.M. Korrel, Mw. Van Dijk, H.B.J. Bon, A.J.M. van Noorden, J. Treure, Fam. Slotboom, D.J. Udo van Essen, R. Banner

Balans per 31-12-2013
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.041,44
Vordering op Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
341,45
Schilderij Storck
5.000,00
Ansichtkaarten, 99 stuks
49,50
Vouwkaarten, 0 stuks
0,00
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 130
520,00
+ ----------
Totaal activa
€ 7.952,39
Bankkosten rekening RABO, periode 18-11 t/m 31-12-2013
€    17,89
Eigen vermogen
7.934,50
+ ----------
Totaal passiva
€ 7.952,39

to Field72