to Field72

Financieel Jaarverslag 2015

Ontvangsten
Afrekening aquarel Kruimel
€    287,30
Verkoop brochure De Gouden Eeuw
20,00
+ ----------
Totaal ontvangsten
€   307,30
Uitgaven
Bankkosten rekening RABO
€   153,38
+ ----------
Totaal uitgaven
€   153,38
Totaal ontvangsten
€   307,30
Totaal uitgaven
153,38
- ----------
Totaal ontvangsten - uitgaven
€   153,92

Banktegoeden per 31-12-2014
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.556,00
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59
0,00
Banktegoeden per 31-12-2015
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.709,92
Saldo bedrijfsspaarrekening NL70 RABO 1268 4592 59
0,00
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 8519 10 per 31-12-2015
€ 2.709,92
Saldo rekening-courant NL55 RABO 0136 8519 10 per 31-12-2014
€ 2.556,00
- ----------
Toename banktegoed in 2015
€ 153,92

Balans per 31-12-2014
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.556,00
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, aquarel Kruimel
287,30
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, De Gouden Eeuw
20,00
Schilderij Storck
5.000,00
Aquarel Kruimel
1.399,60
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 100
140,00
Archief Ton Albers
PM
+ ----------
Totaal activa
€ 9.402,90
Bankkosten rekening bij RABO bank
€    30,51
Eigen vermogen
9.372,39
+ ----------
Totaal passiva
€ 9.402,90
Balans per 31-12-2015
Banktegoed rekening NL55 RABO 0136 9519 10
€ 2.709,92
Schilderij Storck
5.000,00
Aquarel Kruimel
1.399,60
Brochure De Gouden Eeuw, aantal 80
200,00
Archief Ton Albers
PM
Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, De Gouden Eeuw
75,00
+ ----------
Totaal activa
€ 9.384,52
Bankkosten rekening bij RABO bank
€    11,85
Eigen vermogen
9.372,67
+ ----------
Totaal passiva
€ 9.384,52
< br/>
to Field72