Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel werd opgericht op dinsdag 20 januari 2004 ten kantore van Böggemann Notarissen te Amstelveen.

Het doel van de Stichting is financiële middelen bijeen te brengen ter ondersteuning van de restauratie van de kerk van de Sint Urbanusparochie. Dit monumentale neo-gotische bouwwerk naar ontwerp van de befaamde archtect Pierre Cuypers, gebouwd in de jaren 1864-1867 is gelegen Achterdijk 1, te Ouderkerk aan de Amstel, nabij de driesprong van Amstel en Bullewijk.

Bij de oprichting werd de heer A.J. Tetteroo benoemd in de functie van voorzitter, C.A.J. Ammerlaan als secretaris en L.C.M. Boersma als penningmeester. Zonder statutaire titel werden benoemd de heren Th.L.M. Kint, P.M.M. Liesker, F. Schreuder en J.P.F. Snel.

De Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Im4101U Im4102U
Gezicht op kerk vanaf Amstelzijde, Amstelveen Ook het kerkgebouw staat nu op de Rijksmonumentenlijst
Im4103U Im4104U
Gezicht op kerk vanuit de Kerkstraat Maart 2005 - Restauratie van de toren
Im4105U Im4106U
Ramen apsis (gerestaureerd) Ramen in noordelijk transept (gerestaureerd)
Im4107U Im4108U
17 november 2006 - Bezoek Commissaris der Koningin Caecilia venster (gerestaureerd)
Im4109U Im4110U
Kruisweg statie V, toestand 2013 (niet gerestaureerd) Kruiswegstatie XII, toestand 2013 (niet gerestaureerd)
Im4111U Im4112U
Gebrandschilderde ramen
(gerestaureerd)
De Nederlandse apostelen
Willibrordus (l) en Bonifatius (r)
(gerestaureerd)

Met de restauratie van het Urbanus kerkgebouw werd in 2005 begonnen. In een eerste fase werd het exterieur onder handen genomen. Met name werden de dakleien vernieuwd, de goten en hemelwaterafvoer gerepareerd, de buitenmuren opnieuw gevoegd. Daarbij behoorde ook de toren met uurwerk, luiklokken en torenhaan. Het uurwerk is nu voorzien van radiometrische aansturing. Daarmee is de torenklok een baken voor de wijde omgeving. In een volgende fase was het hogere gedeelte van het interieur van de kerk aan de beurt. Dit betreft een nieuwe beschildering van het dak in getrouwe Cuypers kleuren en ook de gebrandschilderde ramen. De ramen zijn nu voorzien van dubbele beglazing en hebben een uiterste weerbestendigheid. Maar de totale restauratie van het hele gebouw is een omvangrijk project. Door het gefaseerd ter beschikking komen van financiële middelen beloopt dit een periode van vele jaren en is de eindstreep nu, anno 2013, nog niet bereikt. De lagere gedeelten van de kerk moeten nog aan de beurt komen. Bijvoorbeeld de keramische kruisweg staties, hier en daar zwaar beschadigd, wachten nog op een herstelbehandeling.
Apart hiervan is de restauratie van het Vollebregt orgel tot stand gebracht. Zie hiervoor onderstaand het verslag van de Stichting Vollebregt.

Voor volledige actuele informatie, zie www.kerkenouderkerk.nl.Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk werd opgericht op dinsdag 20 januari 2004 ten kantore van Böggemann Notarissen te Amstelveen.

Het doel van de Stichting is financiële middelen bijeen te brengen ter ondersteuning van de restauratie van het Vollebregt orgel. Dit monumentale orgel, gebouwd in het jaar 1878, is gehuisvest in de kerk van de Sint Urbanusparochie, gelegen Achterdijk 1, te Ouderkerk aan de Amstel.

Bij de oprichting werd de heer A.J. Tetteroo benoemd in de functie van voorzitter, C.A.J. Ammerlaan als secretaris en L.C.M. Boersma als penningmeester. Zonder statutaire titel werden benoemd de heren Th.L.M. Kint, P.M.M. Liesker, F. Schreuder en J.P.F. Snel.

De Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Verschueren Schiphol
12 december 2005 - Bezoek aan Verschueren Orgelbouw 12 januari 2006 - Ontvangst donatie Schipholfonds
Orgelkas Restauratie
Orgelkas Restauratie in volle gang
Monumentendag Monumentendag
10 september 2006 - Nationale Monumentendag 10 september 2006 - Nationale Monumentendag

Onder begeleiding van de Stichting Vollebregt werd het orgel volledig gerestaureerd. Deze restauratie werd in de periode 2004-2006 door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen uitgevoerd. De kosten bedroegen 325.000 Euro. Op advies van de Rijks Dienst voor de Monumenten Zorg subsidieerde de Provincie Noord-Holland de restauratie met een bedrag van 217.000 Euro. De overige kosten werden bijeengebracht door talrijke donateurs. De voltooiing van de restauratie werd gevierd met een feestelijk inwijdingsconcert op 17 september 2006. Nadien werden jaarlijks verschillende concerten gegeven uitgevoerd door vooraanstaande musici, veelal met het orgel in een prominente rol. In de laatste jaren werd steeds een programma van zes concerten uitgevoerd, waarvan twee als zondagmiddagconcert en vier als lunchtijdconcert.

Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie schreef Ton van Eck de verhandeling "Over het orgel van Jacobus Vollebregt in de St. Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel", 38 bladzijden, 2006.

Voor volledige actuele informatie, zie www.kerkenouderkerk.nl.


to Home Page